Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hamilton May Hamilton Group sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie ul. Cybulskiego 2, 31-117, KRS 0000377283, dalej zwany Spółką;
 2. Dane kontaktowe Spółki to: E-mail: [email protected], tel. 12 426 51 26, adres korespondencyjny ul. Cybulskiego 2, 31-117, Kraków;
 3. Wymagamy podania następujących danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa: imię nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, obywatelstwo, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjny;
 4. Państwa dane osobowe są zbierane w procesie realizacji Pani/Pana zapytania dotyczącego obszaru naszej działalności (np. najem powierzchni biurowej), za pośrednictwem poczty elektronicznej,, naszej strony internetowej, telefonu, branżowego portalu ogłoszeniowego lub osobistego kontaktu;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do świadczenia usługi pośrednictwa i realizacji obowiązków (np. podatkowych) wynikających z umowy pośrednictwa. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych klientów dla celów podatkowych i rachunkowych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki;
 6. Państwa dane osobowe w celu realizacji przedmiotu umowy będą udostępniane stronom transakcji zawieranych za pośrednictwem Spółki, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, które zapewniają usługi płatnicze, konsultingowe (np. doradztwo finansowe i kredytowe świadczone przez zewnętrzną firmę), naszym partnerom biznesowym i reklamowym;
 7. Państwa dane osobowe będą przekazywane na serwery zlokalizowane poza Polską (Francja) oraz Europejskim Obszarem Gospodarczym (USA) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenie prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisje Europejską;
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom (udostępnianie danych na prośbę np. policji)
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 9. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 10. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Niemniejszym informujemy iż:

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne;
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hamilton May Hamilton Group sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie ul. Cybulskiego 2, 31-117, KRS 0000377283, dalej zwany Spółką;
 3. Dane kontaktowe Spółki to: E-mail: [email protected], tel. 12 426 51 26, adres korespondencyjny ul. Cybulskiego 2, 31-117, Kraków;
 4. Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 5. Państwa dane osobowe będę przechowywane przez Spółkę w celach marketingowych do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
 6. Podane przez państwa dane osobowe będą udostępnione partnerom biznesowym Administratora. Wszystkie podmioty, którym Państwa dane zostaną udostępnione, przetwarzać je będą tylko na podstawie umowy z Administratorem.
 7. Państwa dane osobowe będą przekazywane na serwery zlokalizowane poza Polską (Francja) oraz Europejskim Obszarem Gospodarczym (USA) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenie prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisje Europejską;
 8. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych przez Spółkę polega na przetwarzaniu danych osobowych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań;
 9. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 10. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).